Home

Laki rikosuhrimaksusta ajantasainen

Laki rikosuhrimaksusta. Tämä laki tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki. › Ajantasainen lainsäädänt Ajantasainen lainsäädäntö: 2015 Laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion. 22.5.2015/669 Laki rikosuhrimaksusta; PDF; Viitekortti; Edilexissä on Suomen laajin ajantasainen säädöstietokanta erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin,. Säädökset > Lainsäädäntö 669/2015 Laki rikosuhrimaksusta; PDF; PDF; sisään ja käyttäjällä on näin käytössään aina ajantasainen versio.

Laki rikosuhrimaksusta 669/2015 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX

Laki rikosuhrimaksusta, Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka Laki ei koskisi alueita kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa HYPERLINK http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi.

2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX

  1. 22.5.2015/669 Laki rikosuhrimaksusta; PDF; Viitekortti; Edilexissä on Suomen laajin ajantasainen säädöstietokanta erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin,.
  2. Laki rikosuhrimaksusta, Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka
  3. Laki rikosuhrimaksusta. Tämä laki tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki. › Ajantasainen lainsäädänt
  4. Lainsäädäntö EDILE
  5. Asiasanat EDILE

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset

  1. HE 180/2017 vp - Eduskunt
  2. HE 115/2016 vp. Voimaanpanolaki ja muut ehdotetut lait ovat tarkoitetut ..

suosittu: